Brevet valabil


(11)Numarul documentului1460
(21)Numarul depozituluis 2019 0037
(22)Data depozitului2019.03.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; ROTARI Doina, MD; MAŞNER Oleg, MD; BRADU Nina, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a spermatogenezei la berbeci în extrasezon
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2021
Y, BOPI 10/2020
U2, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/142 (2016.01); A23K 20/147 (2016.01); A23K 20/158 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); A61K 35/748 (2015.01); A61P 15/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.26
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14462, 2023.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.06.2024