Brevet valabil


(11)Numarul documentului1414
(21)Numarul depozituluis 2019 0044
(22)Data depozitului2019.04.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2020
Y, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C07D 487/18 (2006.01); C07C 59/105 (2006.01); C07F 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.24
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8252, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

18.07.2024