Brevet valabil


(11)Numarul documentului1455
(21)Numarul depozituluis 2019 0075
(22)Data depozitului2019.07.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventiei Nutreţ combinat granulat pentru iepurii de casă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/37 (2016.01); A23K 10/38 (2016.01); A23K 20/174 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); C12R 1/465 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.15
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1137, 2020.02.03
Datele iniţiale:CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD
Datele finale:CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.05.2023