Brevet valabil


(11)Numarul documentului1434
(21)Numarul depozituluis 2019 0086
(22)Data depozitului2019.07.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; MIRON Aliona, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-HTLV-1/2 în serul sangvin uman  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2021
Y, BOPI 05/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/569 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

16.04.2024