Brevet valabil


(11)Numarul documentului1544
(21)Numarul depozituluis 2019 0098
(22)Data depozitului2019.09.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUPERCĂ Rodion, MD; RABEI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbine eoliene cu ax vertical  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2022
Y, BOPI 06/2021
U2, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024