Brevet valabil


(11)Numarul documentului1462
(21)Numarul depozituluis 2019 0103
(22)Data depozitului2019.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Arm ătură pentru piloni din beton armat ai liniilor electrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.05.2023