Brevet valabil


(11)Numarul documentului1453
(21)Numarul depozituluis 2019 0133
(22)Data depozitului2019.12.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; IVANOVA Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a coloranţilor din petale de Şofrănel (Carthamus tinctorius L.)
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.02.2024