Brevet valabil


(11)Numarul documentului1548
(21)Numarul depozituluis 2019 0138
(22)Data depozitului2019.12.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPAPCENCO Andrei, MD; BOLOGA Mircea, MD; POPOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru electroplasmoliza materiei prime vegetale
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 1/00 (2006.01); B01J 19/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8225, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

27.02.2024