Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1520
(21)Numarul depozituluis 2020 0001
(22)Data depozitului2020.01.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(54)Titlul inventieiSenzor de gaze toxice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.23
 Data decăderii din drepturi2023.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

20.05.2024