Brevet valabil


(11)Numarul documentului1451
(21)Numarul depozituluis 2020 0007
(22)Data depozitului2020.02.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; COJOCARI Daniela, MD; BALAN Greta, MD; BULGARU Viorica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a îngheţatei
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23G 9/04 (2006.01); A23G 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.02.2024