Brevet valabil


(11)Numarul documentului1519
(21)Numarul depozituluis 2020 0021
(22)Data depozitului2020.03.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; RABEI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Turbină eoliană cu ax vertical
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

24.09.2023