Brevet valabil


(11)Numarul documentului1465
(21)Numarul depozituluis 2020 0048
(22)Data depozitului2020.05.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie, MD; CUŞNIR Valeriu, MD; BOBESCU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament medicamentos al inflamaţiilor oculare non-infecţioase  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2021
Y, BOPI 11/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01); A61K 39/395 (2006.01); A61P 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

23.07.2024