Brevet valabil


(11)Numarul documentului1475
(21)Numarul depozituluis 2020 0051
(22)Data depozitului2020.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD; GORINCIOI Viorina, MD; MOLDOVAN Cristina, MD; ŢURCAN Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi din genul Trichoderma
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C01G 49/02 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.21
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13338, 2023.10.19
Datele iniţiale:I.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024