Brevet valabil


(11)Numarul documentului1467
(21)Numarul depozituluis 2020 0052
(22)Data depozitului2020.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD; GORINCIOI Viorina, MD; ŢURCAN Olga, MD; MOLDOVAN Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi din genul Aspergillus
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2021
Y, BOPI 11/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/66 (2006.01); C01G 49/06 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.21
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13335, 2023.10.19
Datele iniţiale:I.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024