Brevet valabil


(11)Numarul documentului1472
(21)Numarul depozituluis 2020 0060
(22)Data depozitului2020.06.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadejda, MD; BOZADJI Veaceslav, MD; REVENCO Ninel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al accidentului vascular cerebral ischemic la copii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2021
Y, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024