Brevet valabil


(11)Numarul documentului1553
(21)Numarul depozituluis 2020 0067
(22)Data depozitului2020.06.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; TOACĂ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax orizontal cu control automat al puterii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

19.05.2024