Brevet valabil


(11)Numarul documentului1517
(21)Numarul depozituluis 2020 0090
(22)Data depozitului2020.08.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; GAINA Boris, MD; SIMINIUC Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a oţetului din vin alb
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12J 1/02 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

28.02.2024