Brevet valabil


(11)Numarul documentului1500
(21)Numarul depozituluis 2020 0106
(22)Data depozitului2020.08.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFEDAŞ Vasile, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; BACIU Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect antihipertensiv
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23F 3/00 (2006.01); A23F 3/34 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

05.06.2023