Brevet valabil


(11)Numarul documentului1588
(21)Numarul depozituluis 2020 0110
(22)Data depozitului2020.09.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAN Oleg, MD; ABABII Nicolai, MD; TROFIM Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a senzorului de hidrogen stabil la umiditate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2022
Y, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

23.07.2024