Brevet valabil


(11)Numarul documentului1490
(21)Numarul depozituluis 2020 0115
(22)Data depozitului2020.09.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTEZATU Adriana, MD; ISTRATE Viorel, MD; BARBA Doina, MD; ŢURCANU Gheorghe, MD; LUCA Ecaterina, MD; URSU Cătălina, MD; ZLATOVCENA Alla, MD; ANTONOVA Natalia, MD; BODRUG Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al stărilor precanceroase gastrice morfologic schimbate  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2021
Y, BOPI 01/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/573 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.05.2024