Brevet valabil


(11)Numarul documentului1509
(21)Numarul depozituluis 2020 0117
(22)Data depozitului2020.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; SANDU Iuliana, MD; STURZA Rodica, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a fibrelor alimentare din şrot de seminţe de in
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2021
Y, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/21 (2016.01); A23L 33/22 (2016.01); A23L 25/00 (2016.01); A23L 29/238 (2016.01); A23L 33/125 (2016.01); A23J 1/14 (2006.01); C08B 37/14 (2006.01); A23J 1/14 (2006.01); A61K 36/55 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.03.31
(47)Data eliberării brevetului2021.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.02.2024