Brevet valabil


(11)Numarul documentului1566
(21)Numarul depozituluis 2020 0118
(22)Data depozitului2020.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; SANDU Iuliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de eliminare a compuşilor fenolici şi naftochinonelor din pieliţa miezului de nuci Juglans Regia L.  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2022
Y, BOPI 10/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 5/40 (2016.01); A23L 25/00 (2016.01); B04B 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

18.04.2024