Brevet valabil


(11)Numarul documentului1554
(21)Numarul depozituluis 2020 0121
(22)Data depozitului2020.09.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie zburătoare pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2022
Y, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 5/00 (2006.01); A01M 5/06 (2006.01); B64C 27/08 (2006.01); B64C 29/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10434, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, blocul 1, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.07.2024