Brevet valabil


(11)Numarul documentului1563
(21)Numarul depozituluis 2020 0129
(22)Data depozitului2020.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIMINIUC Rodica, MD; ŢURCANU Dinu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţii şi procedeu de fabricare a cozonacului cu maia cu floră spontană
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2022
Y, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/00 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01); A21D 13/04 (2006.01); A21D 13/047 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.09.30
(47)Data eliberării brevetului2022.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.07.2024