Brevet valabil


(11)Numarul documentului1579
(21)Numarul depozituluis 2021 0008
(22)Data depozitului2021.02.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de uscare a seminţelor de struguri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2022
Y, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 9/00 (2006.01); A23B 9/04 (2006.01); A23B 9/08 (2006.01); F26B 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

27.02.2024