Brevet valabil


(11)Numarul documentului1602
(21)Numarul depozituluis 2021 0024
(22)Data depozitului2021.03.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; SAVRANSCHII Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv multifuncţional pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/02 (2006.01); A01M 1/04 (2006.01); A01M 1/10 (2006.01); A01M 1/14 (2006.01); A01M 5/00 (2006.01); A01M 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10433, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024