Brevet valabil


(11)Numarul documentului1630
(21)Numarul depozituluis 2021 0029
(22)Data depozitului2021.04.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; STURZA Rodica, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CAPCANARI Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a băuturii nealcoolice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/00 (2006.01); A23L 2/02 (2006.01); C12J 1/00 (2006.01); C12J 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

01.03.2024