Brevet valabil


(11)Numarul documentului1605
(21)Numarul depozituluis 2021 0035
(22)Data depozitului2021.04.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUHODOL Natalia, MD; COVALIOV Eugenia, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; CAPCANARI Tatiana, MD; BOIŞTEAN Alina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a beţişoarelor acloride (fără sare)
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/00 (2017.01); A21D 8/06 (2017.01); A21D 13/06 (2006.01); A21D 13/22 (2017.01); A21D 13/40 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.02.2024