Brevet valabil


(11)Numarul documentului1632
(21)Numarul depozituluis 2021 0042
(22)Data depozitului2021.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie electrică pentru vehiculul hibrid  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60L 15/20 (2006.01); B60W 20/10 (2016.01); B60K 6/22 (2007.10); H02P 21/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

14.06.2024