Brevet valabil


(11)Numarul documentului1613
(21)Numarul depozituluis 2021 0061
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; OJOVAN Vitalina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar fitoterapeutic cu activitate hipoglicemică
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2022
Y, BOPI 04/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/48 (2006.01); A61K 36/54 (2006.01); A61K 36/9066 (2006.01); A61K 36/9068 (2006.01); A61P 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.22
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10422, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.06.2024