Brevet valabil


(11)Numarul documentului1620
(21)Numarul depozituluis 2021 0064
(22)Data depozitului2021.07.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Violina, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; PATRAŞ Antoanela, RO; DESEATNICOVA Olga, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sosului funcţional
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2022
Y, BOPI 05/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 27/60 (2016.01); A23L 23/00 (2016.01); A23L 29/00 (2016.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); A23D 9/02 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024