Brevet valabil


(11)Numarul documentului1679
(21)Numarul depozituluis 2021 0076
(22)Data depozitului2021.09.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALANUŢĂ Anatol, MD; COVACI Ecaterina, MD; SCLIFOS Aliona, MD; SCUTARU Iurie, MD; ZGARDAN Dan, MD; PATRAŞ Antoanela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2023
Y, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.03.31
(47)Data eliberării brevetului2023.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

28.02.2024