Brevet valabil


(11)Numarul documentului1608
(21)Numarul depozituluis 2021 0083
(22)Data depozitului2021.09.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORDENIUC Gheorghe, MD; FALA Valeriu, MD; BÎZGAN Sergiu, MD; LACUSTA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al disfuncţiilor muşchilor masticatori  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

16.06.2024