Brevet valabil


(11)Numarul documentului1631
(21)Numarul depozituluis 2021 0086
(22)Data depozitului2021.10.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD; CREMENEAC Larisa, MD; MAŞNER Oleg, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a iepurilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 35/741 (2015.01); A23K 10/10 (2016.01); A23K 10/18 (2016.01); A23K 50/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.10.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

14.06.2024