Brevet valabil


(11)Numarul documentului1628
(21)Numarul depozituluis 2021 0087
(22)Data depozitului2021.10.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; EFTENIUC Iulia, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al râiei auriculare la iepuri
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2023
Y, BOPI 06/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01); C07C 39/23 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.10.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024