Brevet valabil


(11)Numarul documentului1649
(21)Numarul depozituluis 2021 0103
(22)Data depozitului2021.12.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULGARU Viorica, MD; POPESCU Liliana, MD; DUDUŞ Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de maturare prin uscare a cărnii de bovină
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2023
Y, BOPI 11/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 13/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.12.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

28.02.2024