Brevet valabil


(11)Numarul documentului1652
(21)Numarul depozituluis 2022 0007
(22)Data depozitului2022.02.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; LUPU Mihail, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; COLESNIC Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de acumulare a căldurii solare pentru seră
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/24 (2018.01); F24H 7/00 (2018.01); F24H 7/02 (2018.01); F24S 21/00 (2018.01); F24S 60/00 (2018.01); F24S 60/30 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.02.02
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13324, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

27.05.2024