Brevet valabil


(11)Numarul documentului1689
(21)Numarul depozituluis 2022 0021
(22)Data depozitului2022.03.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru separarea ţesuturilor biologice
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2023
Y, BOPI 05/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/02 (2006.01); A61B 17/3213 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.03.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.07.2024