Brevet valabil


(11)Numarul documentului1653
(21)Numarul depozituluis 2022 0022
(22)Data depozitului2022.03.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEŞCO Tatiana, MD; STURZA Rodica, MD; GUREV Angela, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a batoanelor din fructe uscate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23G 3/36 (2016.01); A23G 3/38 (2016.01); A23G 3/48 (2016.01); A23G 3/50 (2016.01); A23G 3/54 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

01.03.2024