Brevet valabil


(11)Numarul documentului1636
(21)Numarul depozituluis 2022 0025
(22)Data depozitului2020.10.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-diclorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata şi Fusarium aquaeductuum
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2020 0072 2022.04.12
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 11/2023
Z, BOPI 03/2023
Y, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.15
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8198, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

12.12.2023