Brevet valabil


(11)Numarul documentului1656
(21)Numarul depozituluis 2022 0037
(22)Data depozitului2022.06.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETCU Igor, MD; MAŞNER Oleg, MD; SÎRBU Tamara, MD; STARCIUC Nicolaie, MD; CARAMAN Mariana, MD; DEMCENCO Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a tineretului de găini
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A23K 10/10 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 50/75 (2016.01); A61K 35/66 (2015.01); A61K 36/062 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024