Brevet valabil


(11)Numarul documentului1675
(21)Numarul depozituluis 2022 0040
(22)Data depozitului2022.06.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Eugenia, MD; POPOVICI Violina, MD; SIMINIUC Rodica, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sosului funcţional din fructe de cătină albă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2023
Y, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 23/00 (2016.01); A23L 27/12 (2016.01); A23L 27/60 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.03.31
(47)Data eliberării brevetului2023.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

28.02.2024