din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 6/22/2010 Atribuirea datei de depozit 7/14/2010 Examinarea preliminara 8/31/2010 Publicarea cererii 11/30/2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 3/17/2011 Examinarea de fond 10/15/2012 Inregistrarea 11/15/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 6/22/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23299

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23299
(151) Data înregistrării 2012-10-15
(181) Data de expirare 2020-06-22
(210) Numărul de depozit 027320
(220) Data de depozit 2010-06-22
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 08/2010
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2012
(531) Clasificarea de la Viena 24.01.15; 24.09.02; 24.09.11; 25.01.15; 27.05.04
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA CRICOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  027320
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CRICOVA S.A., combinat de vinuri
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat BODIUL Tatiana Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-797 din 2012-10-12
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

17.03.2011 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\29149.mp3
Up