din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 6/23/2010 Atribuirea datei de depozit 8/3/2010 Examinarea preliminara 9/30/2010 Publicarea cererii 12/31/2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 3/17/2011 Examinarea de fond 3/18/2014 Inregistrarea 4/22/2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 6/23/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25417

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25417
(151) Data înregistrării 2014-03-18
(181) Data de expirare 2020-06-23
(210) Numărul de depozit 027328
(220) Data de depozit 2010-06-23
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 09/2010
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2014
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.03; 27.05.14
(540) Reproducerea mărcii MM MISS MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  027328
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-251 din 2013-04-16
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

17.03.2011 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\29295.mp3
Up