din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 7/13/2010 Atribuirea datei de depozit 8/10/2010 Examinarea preliminara 9/30/2010 Publicarea cererii 12/31/2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 3/17/2011 Examinarea de fond 3/13/2012 Inregistrarea 3/23/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 7/7/2020 7/13/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22460

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 2373 din 2020-05-15 Data achitării taxei 2020-02-21
(111) Numărul de ordine al înregistrării 22460
(151) Data înregistrării 2012-03-13
(181) Data de expirare 2020-07-13
(210) Numărul de depozit 027408
(220) Data de depozit 2010-07-13
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 09/2010
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2012
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "®", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 25.01.15; 25.05.03; 26.04.11; 26.04.18; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.14
(540) Reproducerea mărcii BUKET MOLDAVII
Imagine pentru nr. de depozit:  027408
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, albastru, roşu, negru, auriu
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 30, 32, 33, 35, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
Permisiune Decizia nr. 1117-198 din 2012-03-13
- se acordă integral: 32, 33, 35, 43
- se acordă parţial:
30 - ceai, miere;

17.03.2011 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\29435.mp3
Up