din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/18/1994 Atribuirea datei de depozit 2/7/1996 Inregistrarea 11/15/2007 Reinnoire 8/17/2015 Reinnoire 7/7/2020 11/18/2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 3272

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 3272
(151) Data înregistrării 1996-02-07
(156) Data reînnoirii 2015-08-17; 2007-11-15
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 2024-11-18; 2014-11-18
(210) Numărul de depozit 003281
(220) Data de depozit 1994-11-18
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/1995
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/1996
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.18; 27.05.02
(540) Reproducerea mărcii BUCHET MOLDOVENESC
Imagine pentru nr. de depozit:  003281
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
modificare 2004-01-14
Întrerindere de vinificaţie unitară de stat "BUCHETUL MOLDAVII"
Str.Svedlov nr.109, Dubăsari, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-430 din 2015-08-07
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - aperitive; vinuri, tincturi amare; cocteiluri; lichioruri.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3424.mp3
Up