din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 9/12/1996 Atribuirea datei de depozit 9/21/1998 Inregistrarea 6/15/2006 Reinnoire 7/24/2017 Reinnoire 7/7/2020 9/12/2026 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 5881

       
Sechestru 2013-04-01; BOPI 05/2013
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 5881
(151) Data înregistrării 1998-09-21
(156) Data reînnoirii 2017-07-24; 2006-06-15
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 2026-09-12; 2016-09-12
(210) Numărul de depozit 005944
(220) Data de depozit 1996-09-12
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/1997
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/1998
(531) Clasificarea de la Viena 05.13.06; 24.01.05; 24.01.20; 25.01.09; 25.01.17; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  005944
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular AROMA S.A.
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat BODIUL Tatiana Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă BODIUL Tatiana, mandatar autorizat
Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2006-03-30
Întreprinderea de Stat Combinatul de produse alcoolice "AROMA"
str. Toma Ciorbă, nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2006-03-10
AROMA, asociaţie de producţie
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 6 din 2006-04-04
Decizia nr. 8133 din 2017-07-20
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - divin.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\5665.mp3
Up