din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 7/7/1997 Atribuirea datei de depozit 2/15/2002 Inregistrarea 8/10/2007 Reinnoire 7/7/2017 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 5959A

       
Statut Marcă expirată
Expirată 2/2018
(116) Numărul mărcii reînnoite R 5959A
(151) Data înregistrării 2002-02-15
(156) Data reînnoirii 2007-08-10
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2017-07-07
(210) Numărul de depozit 006776
(220) Data de depozit 1997-07-07
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 03/1998
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2002
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.01; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii TRANDAFIRUL MOLDOVEI
Imagine pentru nr. de depozit:  006776
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandarde; Individuală; proprietate a statului;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2010-06-15
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2006-06-28
Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 7 din 2006-04-04
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - vinuri.
Expirarea valabilitatii Art. 16 (5) Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\6978.mp3
Up