din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/8/1997 Atribuirea datei de depozit 2/25/1999 Inregistrarea 7/27/2010 Reinnoire 10/8/2017 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 6233

       
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2018
(116) Numărul mărcii reînnoite R 6233
(151) Data înregistrării 1999-02-25
(156) Data reînnoirii 2010-07-27
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2017-10-08
(210) Numărul de depozit 007220
(220) Data de depozit 1997-10-08
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/1998
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/1999
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv MOLDOVA
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.02; 24.09.05; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  007220
(550) Tipul mărcii Combinată;
(591) Culorile revendicate alb, negru, albastru, roşu, galben, verde
(730) Solicitant/Titular COMITETUL NATIONAL OLIMPIC AL REPUBLICII MOLDOVA
Str. A. Puşkin nr. 11, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2008-12-22
Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare nr. 77, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate de parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale sau placate, neincluse în alte clase; giuvaiere, pietre preţioase; orologerie şi alte instrumente de cronometrat;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; produse imprimate; articole de legătorie; fotografii; papetărie; materiale adezive pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti plastici; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaje (neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice; clişee;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale care nu sunt incluse în alte clase; piei de animale; cufere şi valize; umbrele de ploaie şi de soare, bastoane; cravaşe, bice, hamuri şi articole de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, nasturi, copci, capse, bucle;
27 - covoare, preşuri, rogojini;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul de Crăciun;
29 - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
30 - zahăr, făină şi preparate făcute din cereale, pâine, articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; prafuri de copt; mirodenii; gheaţă alimentară;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; servicii de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie, organizarea procesului de instruire, divertisment, activitate sportivă şi culturală.
Reînnoirea mărcii Decizia din 2010-07-27
28, 32, 41
- nesolicitate: 03, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 39
Permisiune Decizia nr. 1117-814 din 2010-06-23
- se acordă integral: 41
- se acordă parţial:
28 - jocuri sportive, inclusiv loto, jucării de producţie autohtonă; articole de gimnastică şi de sport neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul de Crăciun;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice autohtone; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor autohtone;
Expirarea valabilitatii Art. 16 (5) Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\7377.mp3
Up