din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/9/1998 Atribuirea datei de depozit 5/4/1999 Inregistrarea 11/9/2012 Reinnoire 6/5/2018 Reinnoire 7/7/2020 2/9/2028 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 6422

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 6422
(151) Data înregistrării 1999-05-04
(156) Data reînnoirii 2012-11-09; 2018-06-05
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 2018-02-09; 2028-02-09
(210) Numărul de depozit 007528
(220) Data de depozit 1998-02-09
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/1999
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/1999
(531) Clasificarea de la Viena 22.01.07; 24.01.04; 24.01.16
(540) Reproducerea mărcii POŞTA MOLDOVEI
Imagine pentru nr. de depozit:  007528
(550) Tipul mărcii Combinată;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular POŞTA MOLDOVEI, întreprindere de stat
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1 din 2004-10-29
Decizia nr. 1117-870 din 2010-07-06
Decizia nr. 6149 din 2018-05-29
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială, servicii de birou;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\7744.mp3
Up